Vozidla

Řízení vozidel

Sekce bude doplněna.

Výroba vozidel

Každé vyrobené vozidlo musí splňovat pravidla serveru – pokud se tak neděje, vozidlo může být zlikvidováno, a hráči může být bez náhrady odstraněno oprávnění vozidla vyrábět.

Při pokládání registrační [Ships] cedulky nezapomeň také přidat hráče jako vlastníka auta. To učiníš příkazem:
/ships ship <ID vozidla> crew add <role> <hráč>

ID vozidla ti bude nabídnuto příkazem – většinou je ve formátu ships:<typ vozidla>.<jméno vozidla>. Pokud mám tedy Car s názvem MojeAuto, jeho ID je ships:car.mojeauto (vše je malými písmeny).

Role, které hráči můžeš přidělit, se dělí do dvou kategorií:

  • ships.captain – Majitel vozidla, může přidávat další členy;
  • ships.member – „řidič“ – může pouze vozidlo řídit, nemůže však přidávat další členy.

Majiteli vozidla vždy udělujte roli ships.captian.