Pravidla

 1. Obecná pravidla
  1. Zaregistrováním se na serveru hráč souhlasí s pravidly uvedenými na webu play.mpolitan.eu.
  2. Vedení serveru si vyhrazuje právo na změnu pravidel. Změna nabývá platnosti ve chvíli uveřejnění, pokud není uvedeno jinak.
  3. Vedení serveru má vždy pravdu.
  4. Hráč je povinen dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky.
  5. Je zakázáno umístění jakékoliv reklamy s vyjímkami týkající se serveru samotného (např. reklama na obchod, město apod.)
  6. Hráči je přísně zakázáno jakékoliv neslušné, vulgární či rasistické chování.
  7. Je zakázáno jakkoliv úmyslně zpomalovat server, ať už interně (např. lagovacími stroji) nebo externě (např. DDoS útoky).
  8. Hráč na serveru nesmí používat modifikace klienta, které usnadňují hru (např. Nuker, X-Ray apod.). Vyjímkou jsou:
   • minimapy, které neumožňují zobrazit lokaci jeskyň, ložisek apod.
   • módy, které mají za cíl optimalizovat výkon klienta a nijak nenarušují základní mechaniky hry
   • módy, které mají za cíl vylepšit vizuální stránku hry a nijak nenarušují základní mechaniky hry
  9. Hráč nesmí používat přezdívky, které napodobují jména členů Admin Teamu, streamerů či YouTuberů.
  10. Hráč nesmí používat přezdívky, které uráží jiné hráče či obsahují invektiva.
  11. Je zakázáno jakkoliv obcházet AntiAFK systém, tj. opatření, které po určité době neaktivity vyhazuje hráče ze serveru.
  12. Je zakázáno gamblerství, a to v jakékoliv formě.
  13. Je zakázáno nabádat hráče k činům vedoucím k porušení pravidel.
 2. Pravidla pro města
  1. Každý hráč má právo založit si vlastní město na místě, které určí sám, pokud je místo v okruhu alespoň 250 bloků neosídlené.
  2. Každý hráč má právo požádat si o připojení města pomocí jakékoliv komunikace (metro, koleje, silnice apod.).
  3. Pokud se hráč nepřipojí na server po dobu delší než 90 dní, můžou být jeho města prodána.
  4. Bod 3 neplatí, pokud neaktivitu hráč oznámí předem členovi Admin Teamu.
  5. Žádný hráč nesmí zabírat nepřiměřené množství pozemků. Každý pozemek musí mít využití, které se nedá umístit na jiný pozemek, který hráč již vlastní.
 3. Pravidla pro stavební svět
  1. Je zakázáno jakkoliv ničit či znehodnocovat krajinu.
  2. Je zakázáno jakékoliv těžení ve větší míře. Pro tento účel je primárně určen těžební svět.
  3. Pokud je jakákoliv stavba hráče ponechána nechráněna, jiní hráči nesmí tuto stavbu:
   • poničit či jinak upravit;
   • zabrat vytvořením pozemku.
 4. Pravidla pro těžební svět
  1. V těžebním světě jsou zakázané 1×1 sloupy a díry.
  2. Každá díra v zemi musí být dobře viditelná.
 5. Pravidla pro firmy
  1. Každý hráč má právo na založení firmy, pokud:
   • odehrál na serveru alespoň 10 hodin
   • zaplatí registraci v hodnotě $1 000
   • má dostatek peněz na vyplácení zaměstnanců
  2. Registrace firmy probíhá pouze přes náš Discord server.
  3. Firma se stává funkční ve chvíli schválení členem Admin Teamu.
  4. Pokud vlastník firmy nemá dostatek financí na vyplácení zaměstnancům, ztrácí tím právo na zaměstnávání. Zaměstnanci ve firmě mohou zůstat, nesmí po nich však být požadována žádná práce.
  5. Pokud je vlastník firmy bez předchozího ohlášení členovi Admin Teamu neaktivní po dobu delší než 60 dní, může být jeho firma prodána ve veřejné aukci.
 6. Pravidla pro silniční vozidla
  1. Silniční vozidla může vyrábět pouze firma, která k tomu byla schválena na našem Discord serveru.
  2. Silniční vozidla můžou být vyrobena pouze z následujících bloků:
   • dřevo, dřevěné schody a půlbloky (všechny)
   • výrobky z dubového dřeva (cedule, tlačítka…)
   • barevná vlna
   • sklo (bezbarvé i obarvené)
   • materiálové bloky (uhlí, železo, zlato…)
   • redstone
  3. Silniční vozidla se musí alespoň z 2 % sestávat z Daylight Detectoru.
  4. Každé vozidlo typu Car:
   1. může být maximálně dvoumístné;
   2. jeho šířka musí být přesně 3 bloky;
   3. jeho délka by měla být přiměřená k silnicím na serveru.
  5. Každé vozidlo typu Truck:
   1. může mít minimálně 2 a maximálně 12 míst;
   2. jeho šířka musí být přesně 5 bloků;
   3. jeho délka by měla být přiměřená k silnicím na serveru.
  6. Silniční vozidla o jiné šířce než 3 nebo 5 bloků jsou přísně zakázána!

Porušení pravidel bude potrestáno členy Admin Teamu dle uvážení.